Sàn gỗ Nguyễn Kim Sàn gỗ tự nhiên Sàn gỗ công nghiệp

Từ đầu năm thiệt hại rừng giảm

Tính trong 6 tháng đầu năm nay, tổng diện tích rừng thiệt hại ước tính trên cả nước là 1355 ha, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy ước tính là 845 ha, giảm 2,3%; diện tích rừng bị chặt phá ước tính là 510 ha,

 

Sàn gỗ công nghiệp - Sàn gỗ tự nhiên - Nguyễn Kim

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, kể từ đầu năm diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 66,1 nghìn ha, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.
 
thiệt hại rừng giảm - sàn gỗ nguyễn kim

Thị trường tiêu thụ nguyên liệu gỗ tăng trưởng ổn định nên kéo theo Diện tích rừng trồng tập trung tăng khá cao. Cộng thêm giá gỗ nguyên liệu và giá sản phẩm gỗ liên tục tăng và ở mức cao đã khuyến khích người trồng rừng tăng cường đầu tư mở rộng diện tích. Trong 6 tháng đầu ước tính số cây trồng đạt 111,3 triệu cây, tăng 2,4%. Sản lượng gỗ đạt 2410,6 nghìn m3, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước; củi đạt 14,9 triệu ste, tăng 2,1%.

Năm nay nhiều đợt khô hạn kéo dài gây cháy rừng tại một số địa phương do có mưa sớm hơn nên tình trạng cháy rừng được cải thiện. Tính trong 6 tháng đầu năm nay, tổng diện tích rừng thiệt hại ước tính trên cả nước là 1355 ha, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy ước tính là 845 ha, giảm 2,3%; diện tích rừng bị chặt phá ước tính là 510 ha, giảm 21,8%

của san go Nguyen Kim

 

Bình luận