Sàn gỗ Nguyễn Kim Sàn gỗ tự nhiên Sàn gỗ công nghiệp

Xuất khẩu gỗ đạt mức cao 5 tháng đầu năm 2013

Từ đầu năm đến nay, đây là một trong số ít những mặt hàng nông lâm thủy sản vẫn giữ độ tăng trưởng ổn định.

 

Sàn gỗ - Sàn gỗ tự nhiên

Ngành xuất khẩu gỗ giữ tăng trưởng ổn đình từ đầu năm đến nay, kỳ vọng mục tiêu kim ngạch 5,5 tỷ USD trong 2013. Tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gỗ chế biến cả năm 2013 khoảng 10% -15%, kim ngạch ước đạt 5,5 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, riêng tháng 5/2013, xuất khẩu mặt hàng này đạt 450.423.305 USD, tăng 8,9% so với tháng 4/2013

Giá trị xuất khẩu sang các thị trường lớn:

Thị trường Mỹ: đạt giá trị 5 tháng đầu năm là 710,1 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Thị trường Trung Quốc: trong 5 tháng đạt đạt gần 300 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Thị trường Nhật Bản: 5 tháng đạt 305,86 triệu USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, còn một số thị trường như Hàn Quốc, Anh, Canada… cũng có mức tăng trưởng nhập khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam khá so với cùng kỳ năm trước.

Do chi phí đầu vào tăng cao nên các doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những doanh nghiệp phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, nguồn nguyên liệu trong nước chỉ đáp ứng 30% nhu cầu.

Dự báo năm 2013 sản lượng nguyên liệu gỗ tự nhiên sẽ giảm hơn so với năm trước khoảng trên dưới 12.000m3 và năm 2014 sẽ ngừng khai thác gỗ tự nhiên.

 

của Kim Nguyen

Sàn gỗ căm xe 

Sàn gỗ giáng hương

Sàn gỗ Sồi

Bình luận