Sàn gỗ Giáng Hương ghép mặt 

Giá:

Kích thước:

Độ dày:

Xuất xứ

Bảo hành: