Sàn gỗ Giáng Hương ghép thanh FJL 

Giá:

Kích thước:

Độ dày:

Xuất xứ

Bảo hành: