Sàn gỗ Nguyễn Kim Sàn gỗ tự nhiên Sàn gỗ công nghiệp

Thị trường xuất khẩu gỗ gặp khó khăn

Thị trường Mỹ phục hồi chậm, thị trường Châu Âu sụt giảm mạnh. Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn tìm đầu ra cho sản phẩm.

Sàn gỗ Nguyễn Kim - Sàn gỗ tự nhiên

Từ đầu năm, các doanh nghiệp chế biến gỗ cho biết, thị trường đồ gỗ ở Mỹ ở mức chậm so với năm 2012, thị trường châu Âu lại sụt giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp nhỏ phải thu hẹp sản xuất do không có đầu ra.


Xuất khẩu gỗ gặp nhiều khó khăn

Phần lớn số doanh nghiệp chế biến gỗ phải thu hẹp sản xuất do khách hàng đưa ra mức giá thấp dưới giá thành. Nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ sức làm hàng xuất khẩu trực tiếp mà lựa chọn giải pháp chuyển sang gia công cho công ty lớn.

 

của sàn công nghiệp Kim Nguyen

Bình luận